Prace na wysokości


Prace na wysokości przy użyciu technik linowych.
Prace wysokościowe


 • Montaż i demontaż konstrukcji, rusztowań (aluminiowych, stalowych, drewnianych) w miejscach trudno dostępnych,
 • Montaż i demontaż anten i nadajników, drabin ewakuacyjnych,
 • Odśnieżanie i odladzanie każdego rodzaju dachu od płaskiego po skośny,
 • Naprawy gzymsów,
 • Remonty dachów, balkonów,
 • Remonty i zabezpieczenia kominów,
 • Montaż kabli grzewczych (na gzymsach, rynnach, rurach spustowych),
 • Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom,
 • Zabezpieczenia krawędzi dachów, gzymsów, przed odpadaniem odspojonych powierzchni tynku, betonu itp.,
 • Naprawy i wymiany rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich w miejscach trudno dostępnych,
 • Montaż zapór przeciwśnieżnych,
 • Przycinanie drzew,
 • Czyszczenie zbiorników, kominów,
 • Odkurzanie konstrukcji ,
 • Mycie dachów z dachówki przy użyciu myjek wysokociśnieniowych,
 • Mycie elewacji przy użyciu myjek wysokociśnieniowych,
 • Montaż banerów reklamowych na budynkach,
 • Usuwanie odspojonych tynków,
 • Zabezpieczenia ognioochronne i antykorozyjne konstrukcji,
 • Przygotowywanie dokumentacji, raportów dla inwestora w zakresie stanu elewacji, sztukaterii, gzymsów, obróbek itp..