Zabezpieczenie przed graffiti

Zabezpieczenie przed graffiti
Najistotniejszym aspektem i pierwszoplanowym kierunkiem działania systemu AGS® jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti.

Działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania tego efektu.Zabezpieczenie przed graffiti

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (na całej szerokości do wysokości około 3 - 4m) preparatem AGS® 3502 lub AGS®-3512 czy AGS®-3510, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń.

Zabezpieczenie przed graffiti

Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu-graffiti nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90oC) pod ciśnieniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć-odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

Zabezpieczenie przed graffitiPreparaty do zabezpieczania przed graffiti AGS® - 3502/10/12 przeznaczone są do wszystkich typów powierzchni elewacyjnych i innych.
AGS® 3502, 3510, 3512
jest bezbarwną dyspersją na bazie mikro wosków, która po nałożeniu pozwala na uzyskanie trzech efektów kosmetycznych tj.:
symbol 3502
- oznacza preparat, który po nałożeniu daje efekt półmatu (najczęściej stosowany),
symbol 3510 - oznacza połysk,

symbol 3512 - oznacza mat.

Naturalność mikro wosków, które są podstawowym (wraz z wodą) składnikiem preparatu pozwala na ich stosowanie na każdego typu materiałach bez ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych reakcji z podłożem.
Mogą być stosowane do ochrony przed graffiti innych powierzchni niż elewacje jak np. ogrodzenia, mury oporowe, wiadukty, okładziny marmurowe i ceramiczne, elementy z blachy, kosztowne tablice reklamowe, znaki drogowe, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp.

Z uwagi na plastyczne i zmywalne właściwości zabezpieczenia ( przy temperaturze ok. 90o C) , nie stosuje się go do powierzchni, które podlegają bieżącej bądź okresowej kosmetyce jak np. szkło, powierzchnie wagonów kolejowych, tramwajowych i autobusowych .
Do rozwiązywania problemów z graffiti na tych powierzchniach służą preparaty do chemicznego czyszczenia dostępne w ofercie AGS®.
Ponadto AGS® 3502/10/12 można wykorzystać do ochrony hydrofobowej . Ich właściwości "izolacyjne" pozwalają na skuteczną ochronę przed wilgocią .

Należy tutaj zwrócić uwagę na ciekawostkę, że pomimo właściwości izolujących, zabezpieczenie w żaden sposób nie redukuje dyfuzji czyli paro przepuszczalności pokrytej nim powierzchni. Jest to wynikiem konstrukcji molekularnej, która (mówiąc obrazowo) formuje się w postać odwróconego "lejka" zwróconego swoją szerszą stroną do wnętrza, natomiast węższą do zewnątrz powierzchni.
W związku z powyższym AGS® 3502/10/12 mogą być z powodzeniem wykorzystywane do izolacji przed wilgocią na powierzchniach np. północno-zachodnich ścian budynków narażonych na stałe zawilgocenie przez opady deszczu lub też powierzchni mających bezpośredni, stały kontakt z woda jak filary nośne mostów itp.

Zabezpieczenie przed graffiti

Znamienitym przykładem ich wykorzystania w tym zakresie jest najdłuższy w Europie most ORESUND (między Szwecją a Dania), który oprócz zabezpieczenia przed graffiti w części komunikacyjnej został pokryty preparatami AGS® w części podwodnej (filary nośne) w celu ochrony przed degradacyjnym wpływem wilgoci i soli.

Dlaczego warto zabezpieczać przed graffiti?


1. Preparaty do zabezpieczania AGS® 3502/10/12 charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • Są trwałe i skuteczne - Preparaty do zabezpieczenie opatrzone są gwarancją przynajmniej 7 letniej skuteczności i trwałości. Długoletnie doświadczenie producenta systemu AGS® (od 1983r) potwierdza, że w praktyce zachowują one swoje parametry nawet dłużej tj. do kilkunastu lat - przykłady terenowe z Szwecji wykazują, że zabezpieczone nimi budynki w latach 80 tych są nadal chronione, a usuwanie graffiti odbywa się wg. gwarancji systemu.
 • Są bezpieczne i ekologiczne - posiadają atesty "PZH", Aprobatę techniczną "ITB" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska. Ich użytkowanie jest bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bhp, a proces czyszczenia graffiti odbywa się za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. Powstałe w jego wyniku ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.
 • Są niepalne - dlatego mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak np. tunele metra itp. W razie pożaru nie tworzą trujących oparów.
 • Izolują materiały elewacyjne (lub inne) od wpływu różnych czynników powodujących ich niszczenie,  jak oddziaływanie wilgoci, promieni UV, zabrudzeń komunikacyjnych, atmosferycznych lub będące wynikiem wandalizmu jak GRAFFITI, plakaty itp. Pojęcie "odizolowania" materiału należy rozumieć w ten sposób, że układ molekularny składników preparatu formuje się w postać odwróconego "lejka", dzięki czemu zachowuje on i nie redukuje paro przepuszczalności zabezpieczonej powierzchni, natomiast przenikanie wilgoci z zewnątrz do wewnątrz powierzchni jest zdecydowanie ograniczone. Wszelkie powstałe zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą właściwej powierzchni lecz z warstwą zabezpieczenia co umożliwia ich usunięcie. W efekcie wpływa to na opóźnienie procesu niszczenia materiałów pokrytych zabezpieczeniem.
2. Pozwalamy sobie na przytoczenie kilku argumentów przemawiających za korzyściami z zastosowania preparatów AGS® do zabezpieczenia przed graffiti, a mianowicie zabezpieczenie:
 • gwarantuje 100% usuniecie graffiti przy użyciu czystej, gorącej wody, przywracając pierwotny stan powierzchni.
 • pozwala na "właściwe" i zgodne ze sztuką budowlaną przeprowadzenie prac odczyszczających, które nie wpływają negatywnie na strukturę materiałów z których wykonana jest elewacja lub inna powierzchnia.
 • chroni powierzchnię przed naturalnym i nie naturalnym niszczeniem (graffiti), zdecydowanie przedłużając okres jej trwałości, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
 • eliminuje nie bagatelne koszty przeprowadzenia ponownego remontu na wypadek powstania graffiti.
 • eliminuje problem z doborem odpowiedniego koloru farby elewacyjnej dla ujednolicenia mechanicznie "wyczyszczonej", a zazwyczaj uszkodzonej powierzchni.
 • jest zdecydowanie mniej kosztowne, niż usuwanie graffiti metodą chemiczną, która pomimo wyższych kosztów wykonania nie gwarantuje zawsze uzyskania zamierzonego efektu i niesie ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.
 • stanowi nieznaczny wydatek procentowy w skali całkowitych kosztów remontu lub wzniesienia elewacji. Według danych zaczerpniętych od różnych inwestorów koszt zabezpieczenia podnosi całkowity koszt prac elewacyjnych od ułamku procenta do kilku procent.
 • pozwala na szybkie usunięcie graffiti, co wpływa na świadomość grafficiarzy, utwierdzając ich w przekonaniu, że z uwagi na szybkie "zniknięcie" ich dzieła miejsce to nie warte jest "zainteresowania", gdyż zbyt krótka ekspozycja graffiti nie zachęca do jego ponownego tworzenia.
 • rozwiązuje problem nawet w przypadku częstych wizyt "upartych" grafficiarzy, gdyż czyszczenie może odbywać się wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego ponownego zabezpieczania uprzednio czyszczonej powierzchni.
Podsumowując powyższe stwierdzamy, że zabezpieczenie przed graffiti winno być uwzględniane każdorazowo w projektach restaurowania, bądź wznoszenia nowych elewacji lub innych inwestycji, jako ostatni-finalny etap prac.

W dobie rozprzestrzeniania graffiti kosztowność każdego przedsięwzięcia budowlanego, naznaczonego ryzykiem pojawienia się tego problemu, powinno być poparte troską o zastosowanie skutecznej metody ochrony wzniesionych powierzchni, co pozwoli na ich długie, bezproblemowe użytkowanie, dające poczucie właściwie ulokowanych i nie zmarnowanych pieniędzy.
Zabezpieczenie przed graffitiZabezpieczenie przed graffiti
Zabezpieczenie przed graffitiZabezpieczenie przed graffiti
Zabezpieczenie przed graffitiZabezpieczenie przed graffiti
Zabezpieczenie przed graffitiZabezpieczenie przed graffiti

Materiały udostępnione przez firmę PHU Masters Service SC z Bielska Białej